4 Mayıs 2012 Cuma

Google Sketchup Kısayolları (Google Sketchup Hotkeys)


 • Line : L (çizgi)
 • Eraser : E (silgi)
 • Select : Spacebar (seçme aracı)
 • Move : M (taşıma aracı)
 • Circle : C (daire)
 • Arc : A (yay aracı)
 • Rectangle : R (dörtgen)
 • Push/Pull : P (itme/çekme aracı)
 • Offset : F (ofset aracı)
 • Rotate : Q (döndürme aracı)
 • Scale : S (ölçeklendirme)
 • Zoom Extents : Shift+Z (zoom)
 • Paint Bucket : B (boyama)
 • Tape Measure Tool : T (referans çizgiler oluşturmak için araç)
 • Orbit : O (3B ekranında gezinme)
 • Hand-Pan : H (el)

    Bunlara ek olarak Orbit için mouse orta tuşuna (tekerlek) basılı tutarak 3B ekranında rahatlıkla gezinebilirsiniz.


    CTRL+Z işlemi geri alır (Undo)
    CTRL+A 3B ekranındaki bütün herşeyi seçer

    Select aracıyla çoklu seçim için 'CTRL' tuşuna basılı tutarak istediğin nesneleri  çoklu olarak seçebilirsin. Seçim (select) aracındayken ctrl tuşuna basılı tuttuğunda imlecin yanında bir '+' işareti belirecektir.

    Çoklu seçim yaptıktan sonra, bu seçilen nesneler arasından çıkarmak istediğimiz nesneler varsa, 'SHIFT' tuşuna basılı tutarak çıkarmak istediğimiz nesneleri seçili konumdan çıkarabiliriz. Shift tuşuna basılı tuttuğunda imlecin yanında '+/-' işareti belirecektir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder